สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมงานประเพณี ฮีต 12 คอง 14 
S 8954417
 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 13.00 น.
       นายบุญถิ่น มหาสาโร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  มอบหมายให้นายวุฒิชัย  สารุสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด   ร่วมขบวนแห่งานประเพณี ฮีต 12 คอง 14 โดยร่วมขบวนกับโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ในขบวนที่ 3 บุญข้าวจี่ เริ่มการเดินขบวนจากโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ ไปยังสถานที่จัดงาน ณ ลานกิจกรรมบึงสระบัว อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
 
S 8954135
S 8954140
 
S 8954107
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved