รวมภาพกิจกรรม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โดยช่างภาพ เครือช่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ลำดับที่     กิจกรรม วัน เดือน ปี  ช่างภาพ ลิงก์ 
 เดินวิ่งเพื่อน้อง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  ครั้งที่ 4              28 เม.ย. 2562          ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์          https://photos.app.goo.gl/mq6eYTeSTZJXqACi8 
 อ.ศิริพงษ์ สิมสีดา https://photos.app.goo.gl/NNs3r6tdP5QNYaMU6  
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved