บุคลากรกลุ่มกฏหมายและคดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

      1.1prayong      
      นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา      
      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1955-6877
     
      Line ประยงค์ สพป.บร.4 FB Prayong Laolakjanya E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
             
      law dabmorn      
       ด.ต.สมร ไปนาวะดี
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
โทรศัพท์ 081-0724061
  line
email
             
      law boonchoo      
             
นายบุญชู จิตส่งเสริม
      นิติกร ชำนาญการ
โทรศัพท์  094-8139655
     
      line
email
     
           

 

 

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved