วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2563) เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จัดกิจกรรมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 และนายโพชัน ขุนาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ณ ห้องประชุมพิมานพรม สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 โดยคณะที่เดินทางมาส่งถึงอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สักการะศาลหลักเมือง สักการะพระพุทธรูปประจำ ไหว้ศาลพระภูมิประจำ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และเดินทางถึงห้องประชุมตามลำดับ

ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประธานในพิธี มอบมาลัยกร ของที่ระลึกและกล่าวแสดงความยินดีตามลำดับ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1-4 และสพม.เขต 32 จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าราชการบำร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ และการแสดงจากโรงเรียนเขตทางการสงเคราะห์ 5 แขกผู้เกียรติมอบของที่ระลึกตามลำดับ

ในการนี้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วย ดร.วิทยา นนท์นภา ดร.พิทักษ์ สมพร้อม และนายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่มงาน บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมแสดงควาทยินดี กับนายโพชัน ขุนามพรม รองผอ.สพป. ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งในครั้งนี้

ขอขอบคุณ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่าย ที่ทำให้การจัดกิจกรรมต้อนรับและแสดงความยินดีในการย้ายมาดำรงตำแหน่งที่เขตพื้นที่ฯ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี บรรยากาศเป็นไปด้วยรัก ความอบอุ่นทุกเขตพื้นที่ เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ในมิติวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ "บุรีรัมย์สันติสุขบนความพอเพียง ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1" เสร็จพิธี รับประทานอาหารร่วมกัน ...###

 
 

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ลิงก์ภาพ : https://photos.app.goo.gl/33mxWGkoe7Q9yKqC6

 

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved