วันที่ 9 เมษายน 2564
นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด “ใส่ผ้าไทย ใช้ตะกร้า ใช้ถุงผ้า ใช้ปิ่นโต ลดพลาสติก ไม่ใช้โฟม” เพื่อลดโลกร้อนและร่วมกันประหยัดพลังงาน ณ ห้องประชุมอาคารหลังใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 
S 6545646
S 6545451
S 6545443
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved