(10 เมษายน 2563) นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วย นายวิทยา นนท์นภา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, นายพิทักษ์ สมพร้อม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมการประชุมผ่านระบบ Video Conference ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 โดยเป็นการประชุมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED, การบริหารจัดการ รร.ขนาดเล็ก, มติ ครม.เรื่องการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2563, ข้อมูล BIG DATA, การใช้เครือข่ายและสัญญาณระบบ Internet ของโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกล, ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา2562, การเตรียมความพร้อมสำหรับครูในเรื่องการสอบแบบออนไลน์, ความก้าวหน้าในการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรม, รร.นักจิตวิทยาและโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

 

ข่าว/ภาพ : ธิดารัตน์ กาวไธสง ประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

 
     
     
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved