นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประธานดำเนินการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

 

สพฐ.กำหนดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันนี้ (10 มิถุนายน 2563) เวลา 13.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และสรุปผลการทดลองการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทางไกลโดยใช้สื่อออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในการนี้ นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นายวิทยา นนท์นภา นายโพชัน ขุนาพรม และนายพิทักษ์ สมพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ แลคณะกรรมการเฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมระบบทางไกลดังกล่าว โดยผ่านช่องทาง

          1. www.obectv.tv
          2. www.youtube.com/obectvonline
          3. www.facebook.com/obectvonline

 

 

ข่าว/ภาพ : ธิดารัตน์ กาวไธสง ประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ข่าว :  กลุ่มอำนวยการ

 

ภาพกิจกรรม

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved