นายนิมิต ปัทมเจริญ นายอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในพิธี 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 

 

วันนี้(03 มิ.ย. 63) เวลา 09.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดหงษ์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ นายนิมิต ปัทมเจริญ นายอำเภอพุทไธสง   ประธานในพิธี นำข้าราชการ และพสกนิกรชาวบุรีรัมย์ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดยมีข้าราชการ และประชาชน เดินทางไปร่วมพิธีได้ทยอยลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ประะธานในพิธีเดินทางถึง เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ จากนั้น กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และลงนามถวายพระพร ทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพร เป็นเสร็จพิธีฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นำโดย นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นายวิทยา นนท์นภา นายโพชัน ขุนาพรม นายพิทักษ์ สมพร้อม รองผอ.สพป.บร.4 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีและลงนามถวายพระพร ตามลำดับ...###

 

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ @admin2
ภาพ : @โพชัน ขุนาพรม รองผอ.สพป.บร.4, @ธิดารัตน์  กาวไธสง ประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

 
     

ภาพกิจกรรม

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved