วันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุม AOC สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นำทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมมอบนโยบายเรื่องการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ร่วมชี้แจงในประเด็นดังกล่าว ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 กระทรวงศึกษาธิการ


นายศักดา จันทร์ฝอย กล่าวว่า ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุม AOC สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ให้ร่วมรับชมรับฟังการประชุมผ่านระบบ Internet 3 ช่องทางหลัก ได้แก่


       ช่องทางที่ 1 ทาง www.obectv.tv
       ช่องทางที่ 2 www.youtube.com/obectvonline
       ช่องทางที่ 3 ทาง www.facebook.com/obectvonline ค้นหาช่อง OBEC Channel

 

 

 
   ข่าว/ภาพ :  ธิดารัตน์ กาวไธสง ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  

 

 

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved