สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

S 8978455

 

          ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 23 ตุลาคม  ของทุกปี  เป็นงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยให้จัดงานรัฐพิธี  ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์  ประกอบด้วยพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  โดยให้ส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  สถานศึกษา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการ และภาคเอกชนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะโดยพร้อมเพรียงกัน 

S 8978591

          พร้อมนี้อำเภอพุทไธสงได้กำหนดจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ในวันที่ 23 ตุลาคม 2564  เวลา 08.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอพุทไธสง  โดยมีนายสมภพ  มุกดาสนิท  นายอำเภอพุทไธสง  เป็นประธานในพิธี

 

S 8978621

         โดยในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้มอบหมายให้ นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกัณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอพุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved