ตรวจสอบคะแนนสำหรับผู้เข้าสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการชการตำแหน่งครูผู้ช่วย ระบบเปิดวันที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ***ระยะเวลาวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2566 เท่านั้น*** http://103.205.161.139
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved