"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๗๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา"

S 7839814

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

         นายบุญถิ่น มหาสาโร ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๗๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “หัตถกรรมศิลป์ล้ำสมัย เทคโนโลยีล้ำหน้า สืบสานภูมิปัญญา ไทยก้าวหน้าสู่สากล” ณ สนามกีฬาโรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

         พร้อมนี้ ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.สมยศ พื้นชัยภูมิ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพุทไธสง, นายสุรชัย ลิ่มวิไลกุล สมาชิกสภาจังหวัดบุรีรัมย์, นายเล็ง พยุงแสนกุล ที่ปรึกษาสกหรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด, นายคมกฤต จันทร์ตั้งอัฐ นายกเทศมนตรีตำบลพุทไธสง, นายจรรยา จิตไธสง นายก อบต.บ้านแวง และ นางระวี พยุงแสนกุล นายก อบต.หายโศก ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

S 7839780

S 7839761

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved