"การแข่งขันกรีฬา-กรีฑา นักเรียน คูเมือง 2 เกมส์"
 
1
 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
ดร.พิทักษ์ สมพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 คูเมือง 2 เกมส์ ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2565 ณโรงเรียนบ้านหนองติ้ว อ คูเมือง จ บุรีรัมย์
 
2
 
3
 
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved