สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รับชมกิจกรรม Kick off รายการ “คลินิก สตผ.” 

S 9658374

 

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา13.30 น.

        นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นำบุคลากรในสังกัดรับชมกิจกรรม Kick off รายการ “คลินิก สตผ.” สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่ายระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ฯ และ ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายด้านการติดตามฯ และการหนุนเสริมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  พร้อมทั้งเสวนา เรื่อง “ Monitoring and Evaluation เข็มทิศการติดตามสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีใหม่ วิถีอนาคต”

S 9658407

S 9658409

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved