วันที่ 14 ตุลาคม 2564

     นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย  โรงเรียนบ้านบุ่งเบา อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์  โดยมีนางจิณจุฑา  ยุวรรณะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเบารายงานสถานการณ์

245663464 1521458918194041 2035201103717431165 n

243153108 1521459208194012 2054223450149304415 n

245722333 1521459161527350 8247051781053047491 n

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved