ศบค.พิจารณาเห็นชอบยกเลิกเคอร์ฟิว โดยให้มีผลในทางปฏิบัติ 15 มิ.ย.นี้ แต่ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ

วันนี้ (12 มิ.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้รับทราบผลสรุปในมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 ในกิจการ-กิจกรรม 12 ประเภท รวมถึงข้อเสนอของหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ให้ทดลองยกเลิกเคอร์ฟิว 15 วัน ก่อนขอมติที่ประชุม ศบค.ในวันนี้เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ 15 มิ.ย.2563

พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ สมช. ระบุว่า นายกฯ ให้ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการเฉพาะกิจ โดยเฉพาะมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 ที่รัฐบาลได้ผ่อนคลายกิจการ-กิจกรรมไปกว่าร้อยละ 95 เพราะเห็นว่าประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องระมัดระวังหากต้องมีการผ่อนคลายทั้งหมด และขอให้รอฟังข่าวดีเรื่องเคอร์ฟิวในวันนี้


ล่าสุดเมื่อเวลา 12.00 น. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ในฐานะโฆษก ศบค. เปิดเผยว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ มีมติยกเลิกการห้ามออกจากเคหสถาน โดยจะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.2563 แต่ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ

   
    แหล่งข้อมุล : Thai PBS 11:2812 มิถุนายน 25636,142    
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved