วัน19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.

     นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด อาคารประกอบ ห้องสุขาครู และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านสะแก และมอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้กับผู้สนับสนุน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายวิรัตน์ พลพา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานผลการดำเนินงานต่อประธานในพิธี , นางสาวชนารดี จารุสิทธิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสะแกกล่าวขอบคุณท่านประธานในพิธี และขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ

161612777 781044789208827 4085934229350591232 o

S 14016521

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved