วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

        นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  นำบุคลากรในสังกัด  เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28  กรกฎาคม  2563 ณ  ศาลาประชาคม  ดังนี้

(1)  เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

(2)  เวลา 08.00 น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

(3)  เวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

2872020 ๒๐๐๗๒๘ 158

2872020 ๒๐๐๗๒๘ 104

2872020 ๒๐๐๗๒๘ 203

2972020 ๒๐๐๗๒๙ 133

2972020 ๒๐๐๗๒๙ 20

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved