7102020 ๒๐๑๐๐๗ 162

   

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.  นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ประจำปี 2563 โดยมีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 

 

 

7102020 ๒๐๑๐๐๗ 43

7102020 ๒๐๑๐๐๗ 36

 

รูปภาพเพิ่มเติม

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved