2102020 ๒๐๑๐๐๒ 59

 

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563

     นายโพชัน ขุนาพรม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมคณะ ให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนจมน้ำเสียชีวิต เด้กหญิงสานิสา โจไธสง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 

 

2102020 ๒๐๑๐๐๒ 16

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved