(25 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.00 น) นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติ "การพัฒนาบุคลากรด้าน การซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ปีการศึกษา 2563" ตามนโยบายเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางด้านการศึกษาให้สถานศึกษาทุกแห่ง  จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ภายใต้โครงการ DLTV R Service ซึ่งเป็นความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 140 คน  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)

 

   โดย นายวิทยา  นนท์นภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กล่าวรายงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และสถานที่อบรม จากโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)

 

ข่าว :  วรเชษฐ์  คุ้มแวง กลุ่มนโยบายและแผน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ภาพ ;  วรเชษฐ์  คุ้มแวง/ธิดารัตน์ กาวไธสง/หัสดิน เป็นนวล
 

 

 

DSC 0061 500x336 DSC 0076 500x336
DSC 0067 500x336 DSC 0075 500x336

                       

                       

         DSC 0086 500x336         DSC 0100 500x336        DSC 0100 500x336         DSC 0125 500x336

         IMG 4572 500x333         IMG 4583 500x333        IMG 4580 500x333          IMG 4581 500x333

 

 

     

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved