โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นำโดยนางสาววราอินทร์ ปุผาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมกันสร้างสื่อการเรียนรู้ขนาดใหญ่ (ถนนแห่งการเรียนรู้)

308154

308148

308149

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved