ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ต้อนรับพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน

S 6782990

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

            นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งให้โอวาทและแนะแนวทางการปฏิบัติงานแก่พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน ณ ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

           ทั้งนี้ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน ที่บรรจุรอบแรก จำนวน 9 สาขาวิชาเอก 9 คน ได้มีผู้สละสิทธิ จำนวน 2 คน (สาขาวิชาเอกภาษาไทยและเอกปฐมวัย)

S 6783024

S 6783025

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved