บุคลากรกลุ่มกฏหมายและคดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

           
  นายบุญชู จิตส่งเสริม  
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
โทรศัพท์ 
094-8139655
  line
email