วันที่ 30 กรกฎาคม  2564

    นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มอบหมายให้นายพิทักษ์ สมพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามบุรีรัมย์ ณ ไอคิว เฮาส์ บุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

    ทั้งนี้ โรงพยาบาลสนามจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงพยาบาลสนามที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดบุรีรัมย์ ขนาด 2,000 เตียงและที่พักคอยขนาด 500 เตียง สนันสนุนโดย หจก.ไอคิววัสดุ และ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด

 

S 3579907

S 3579916

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved