วันที่  2  กรกฎาคม 2564

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  นำโดยนายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในอาคารสำนักงาน ตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  

      ทั้งนี้  ขอขอบคุณนายคมกฤต  จันทร์ตั้งอัฐ  นายกเทศมนตรีตำบลพุทไธสงที่ให้ความอนุเคราะห์การฉีดพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อโรคในครั้งนี้

210620187 539827883857177 192045530216862954 n

206410620 539827803857185 4763855330550706540 n

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved