วันที่ 25 มิถุนายน 2564

   นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 ออกตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านหนองไผ่ เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เยี่ยมชมบริบทของโรงเรียน

   เวลา 10.00 น. เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสุขานักเรียน " ศรัทธาอนุสรณ์ 2564 " โรงเรียนบ้านหนองไผ่ กลุ่ม สตึก 6 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยมีนางจรรยา กีรตินิตยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานต่อประธานในพิธี ,นายชวลิต ชูทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแสง ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มสตึก นำคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

207941477 839287206717918 7299184096530373327 n

204769646 839286806717958 4176035028513835037 n

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved