วันที่ 29 เมษายน 2564

   นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีตั้งเสาเอกอาคารเรียน ในโครงการ “ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน” ณ โรงเรียนบ้านโนนกลาง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายวิทยา นนท์นภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4,นายนิรัญ ขุมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ, นางสาวณัฐชยา ลิไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน, นายพนัส สุขหนองบึง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมีนายชาญศักดิ์ ศรเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนกลางและคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ

66637

66633

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved