13102020 ๒๐๑๐๑๓ 182

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 

     นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  นายวิทยา นนท์นภา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยมีกิจกรรมน้อมรำลึกฯ ดังนี้

     1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 06.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอพุทไธสง

     2. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เวลา 08.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอพุทไธสง

     3. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เวลา 18.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอพุทไธสง

 

13102020 ๒๐๑๐๑๓ 86

13102020 ๒๐๑๐๑๓ 241

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved