(8 เมษายน 2563) นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วย นายวิทยา นนท์นภา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, นายพิทักษ์ สมพร้อม รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

 

 

ร่วมรับชมการประชุมทางไกล “รายการพุธเช้า…ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 14/2563” เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายด้านการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม AOC

 

ข่าว/ภาพ : ธิดารัตน์ กาวไธสง ประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

 
     

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved