การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ว22-2564)

-การกำหนดตัวชี้วัด
-รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ
-คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์

ดาวน์โหลดไฟล์รายเล่ม
ว22/2564 (หนังสือนำ ก.ค.ศ.)
คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว9/2564 (ครู)
คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว10/2564 (ผู้บริหารสถานศึกษา)
คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว11/2564 (ศึกษานิเทศก์)
คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว12/2564 (ผู้บริหารการศึกษา สพฐ.)