การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ว22-2564)

-การกำหนดตัวชี้วัด
-รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ
-คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์

ดาวน์โหลดไฟล์รายเล่ม
ว22/2564 (หนังสือนำ ก.ค.ศ.)
คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว9/2564 (ครู)
คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว10/2564 (ผู้บริหารสถานศึกษา)
คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว11/2564 (ศึกษานิเทศก์)
คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว12/2564 (ผู้บริหารการศึกษา สพฐ.)

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved