9 มี.ค.2564
คณะ อ.ก.ต.ป.น. คณะที่ 7 นำโดยนายวิทยา นนท์นภา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วย นางสาวศศิพร รินทะ, นายสมชาติ ปรึกไธสง, นายจรูญ วิเศษฎ์ศิลป์, นายปรัชญา พลพุฒินันท์ และ นางพลอยชนก ทุนไธสง ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ต่อยอดในการดำเนินจัดการศึกษา ณ โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ และโรงเรียนวัดสระบัว อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
101713
S 9027738
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved