"สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมคณะกรรมการ O-NET"
 
S 1499183
 
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.
นายบุญถิ่น มหาสาโร ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้มอบหมายให้ นาย เอกอนันต์ ปุริตังสันโต รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ หัวหน้าสนามสอบ กรรมการคุมสอบ และผู้ประสานศูนย์สอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมฮักกัน สุขใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
 
S 1499181
 
S 1499223
 
3403
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved