วันที่ 25 มีนาคม 2564

     นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานในการรับมอบแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ “ลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน” ณ โรงเรียนบ้านโนนกลาง ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์

     ทั้งนี้  โรงเรียนบ้านโนนกลางได้รับเลือกให้เป็นผู้ได้รับโครงการ “ลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน” จากบริษัทเทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ขนาด 4 ห้องเรียนให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนอาคารเรียนได้รับอาคารเรียนหลังใหม่ มีอาคารเรียนที่เหมาะสมกับการศึกษาหาความรู้ของเด็กนักเรียน

61261

61247

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved