"สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รับการติดตามและรายงานผลการพัฒนาโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 13"
 
S 8781827
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มอบหมายให้นายวุฒิชัย สารุสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับการติดตามและรายงานผลการพัฒนาโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นำโดย นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 พร้อมคณะ ณ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
 
S 8781833
 
S 8781958
 
S 8781859
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved