"สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ตรวจอาคาร/สิ่งก่อสร้างราชพัสดุที่ขอรื้อถอน"
 
349137347 183015831021242 5193372256579320695 n
 
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น
ณ โรงเรียนบ้านทองหลางอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์เขต 4
นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ประธานคณะกรรมการตรวจอาคาร/สิ่งก่อสร้างราชพัสดุที่ขอรื้อถอน พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอนของโรงเรียนบ้านทองหลาง 11รายการ ได้แก่ อาคารเรียน 1หลังฺ, อาคารอเนกประสงค์ 1หลัง, ส้วม 3 หลัง, ถังเก็บน้ำ 22 คอลัมภ์
 
348963578 283591340759657 2834436922433771454 n
 
349181044 612306137513619 2620690438399113459 n
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved