การแข่งขันกีฬานักเรียน “พุทไธสง 3 เกมส์” 
S 8527932
 
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น.
     นายบุญถิ่น  มหาสาโร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “พุทไธสง 3 เกมส์” ณ สนามโรงเรียนบ้านดอน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์  โดยมีนายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์ นายก อบค.บ้านจาน และนางระวี พยุงแสนกุล  นายก อบต.หายโศก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด  กำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566
S 8527911
 
S 8527930
S 8527934
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved