ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประชุม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

S 6758427

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.

   นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วย นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประชุม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาจัดทำโครงการของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ

 

S 6758527

 

S 6758510

 

S 6758524

 

S 6758496

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved