ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  มีความประสงคืจะดำเนินการขายไม้พะยูงส่วนที่เหลือจากการถูกลอบตัดโค่นลงในที่ราชพัสดุ โรงเรียนบ้านหนองกับ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (ขายทอดตลาด ไม้พะยูง.pdf)ขายทอดตลาด ไม้พะยูง.pdf 272 kB2020-12-04 10:40
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved