ผู้ดูแลระบบ (Administrator)

ชมรมครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ICT TEACHER CLUB OF BURIRAM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE

 

      นายเชิดชัย  รักษาอินทร์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  

หน่วยงาน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์  เขต 4
ติดต่อ : โทรศัพท์ : 0816003317  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
FB:  @เชิดชัย  เชิดชัย

Line ID : เชิดชัย เชิดชัย เว็บไซต์ : www.wadponbr4.net
ภารกิจงาน : admin 1
 
 
     
         
        ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (สาขาคอมพิวเตอร์)
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์  เขต 4
ติดต่อ : โทรศัพท์ : 0872458534  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
FB:  @ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์

Line ID : DR.SUWAT ED.14 KKU เว็บไซต์ : www.drsuwat.net
ข้อมูลสารสนเทศ : [รู้จักดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์] [ผลงานดีเด่น]

ห้องเรียนออนไลน์ : [Link]
ภารกิจงาน : admin 2
 
 
   
         
      นายปรัชญา พลพุฒินันท์
ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
หน่วยงาน โรงเรียนวัดโพธิ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ติดต่อ : โทรศัพท์ : 0872407899 อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
FB : @ปรัชญา พลพุฒินันท์

Line ID : pratya789.net เว็บไซต์ : www.pratya789.net
ภารกิจงาน : admin 3
 
 
     
         
      นายทานิน  จันทะขาล
ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึุกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
หน่วยงาน โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ติดต่อ : โทรศัพท์ : 0899473325 อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
FB : @Thepthanin

Line ID: thepthanin เว็บไซต์ : www.wanasan.ac.th
ภารกิจงาน : admin 4