256048
  วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวิทยา นนท์นภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม เพื่อรับฟังคำชี้แจงและเลือกโรงเรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 (อาคารหลังใหม่)  
3112020 ๒๐๑๑๐๓ 46
 
รูปภาพเพิ่มเติม