วันนี้ (วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2563) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 8 อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 20 - 26 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารห้องประชุมหลังใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (ไม่ผ่าน ก.พ.) อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จำนวน 8 อัตรา ดังนี้
       1. กลุ่มวิชาการประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
       2. กลุ่มวิชาการปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
       3. กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
       4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
       5. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
       6. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
       7. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
       8. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 

 

 ภาพประกอบ


 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved