วันนี้ (19  มิถุนายน  2563) เวลา 09.00 น. นายพิทักษ์  สมพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ให้การต้อนรับ นางณัจฉรียา  อุทาโย  ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2   ในโอกาสเปลี่ยนตำแหน่งสายงาน บรรจุและแต่งตั้งเป็นศึกษานิเทศก์  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4    
    ข่าว/ภาพ ธิดารัตน์ กาวไธสง ประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4    


นายพิทักษ์  สมพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 กล่าวต้อนรับ

 

 

 

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved