นางอารีย์ เชื้อจิตรนุกูล ย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ให้การต้อนรับบุคลากรที่ย้ายมาปฏิบัติราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันนี้ (8 มิถุนายน  2563)  เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นายวิทยา นนท์นภา นายโพชัน ขุนาพรมและนายพิทักษ์ สมพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับบุคลากรที่ย้ายมาปฏิบัติราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นางอารีย์ เชื้อจิตรนุกูล ย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 
  ข่าว/ภาพ : ธิดารัตน์  กาวไธสง ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved