ประชุมธุรการโรงเรียน 

S 9445467  

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

          นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุม และมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 15,000 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน 59 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยมีนางศรีอรุณ วิชชาพิณ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้ดำเนินการประชุม

 

S 9445600

S 9445585

 

รุปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/media/set/?vanity=100027944383010&set=a.973444823596988

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved