วันที่ 22 มีนาคม 2564

     นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมนายสมคิด จันนวล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบไม้พะยูงที่ถูกลักลอบตัดในบริเวณโรงเรียนวัดสมณาวาส อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเหตุวาตภัย โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์  จากการตรวจสอบพบหลังคาอาคารเรียนเสียหาย โดยได้ให้กำลังใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะครูและนักเรียน เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป

250373

250492

S 14147594

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved