ทำบุญ 9 วัด  :  วัดที่  7  วัดหงษ์ 

2682020 ๒๐๐๘๒๖ 124

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น.นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยนายโพชัน ขุนาพรม, นายวิทยา นนท์นภา และนายพิทักษ์ สมพร้อม รอง ผอ.พป.บุรีรัมย์ เขต 4 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อ.พุทไธสง, ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ถวายภัตตาหารเพล ปัจจัยและเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ ณ วัดหงษ์ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โดยเป็นวัดที่ 7 ตามโครงการทำบุญ 9 วัด เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2563

 

2682020 ๒๐๐๘๒๖ 58

2682020 ๒๐๐๘๒๖ 103

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved