วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น.นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยนายโพชัน ขุนาพรม, นายวิทยา นนท์นภา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อ.บ้านใหม่ไชยพจน์, ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ถวายภัตตาหารเพล ปัจจัยและเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ ณ วัดสระจันทร์ ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ โดยเป็นวัดที่3 ตามโครงการทำบุญ 9 วัด เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2563

3072020 ๒๐๐๗๓๐ 90

3072020 ๒๐๐๗๓๐ 31

3072020 ๒๐๐๗๓๐ 112

3072020 ๒๐๐๗๓๐ 106

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved