วันที่ 24 มีนาคม 2564

    นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยนายพนม ศรีนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนายสมคิด จันนวล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ เยี่ยมและ ให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ในการสอบ NT (National Test) ณ สนามสอบ รร.บ้านบุ่งเบา, รร.ชุมชนบ้านหายโศก, รร.อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ฯ, รร.วัดศรีสุนทร, รร.อนุบาลนาโพธิ์, รร.สามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง, รร.วัดสิริมงคล และรร.วัดหงษ์

S 6455350

S 6455475

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved